Takayuki Kono

Location Tokyo
Bio

Fashion Designer

Fashion Designer
Projects
1 Projects

Work History

Education

Skills